Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Diskusjon etter filmen/ene (10 min)

<!--e Title -->

Her er det meningen at ungdommene selv skal reflektere rundt det å ikke ha tilgang på vann og konsekvensene av det. Om du enten bruker årets fasteaksjonsfilm eller filmen fra Norad kan spørsmålene vedlagt, skape gode diskusjoner i grupper eller plenum alt ettersom størrelse på konfirmantgruppen.