Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Engasjer

Når hele menigheten er engasjert bidrar det til gode innsamlingstall og en morsom aksjon.

Det finnes mange måter å skape engasjement for fasteaksjonen. La fasteaksjonen bli en del av menighetens fastetid. Det kan bidrar til å skape et større eierskap til aksjonen for hele menigheten, øke sjansen for større innsamlingsbeløp og aksjonen blir enda morsommere å gjennomføre! 

Fortell om fasteaksjonen

Fastetiden er en periode hvor vi kan rette fokus mot internasjonal solidaritet og diakoni. Å fortelle om fasteaksjonen på ulike arenaer er viktig for å inkludere og inspirere hele menigheten til å delta i aksjonen, og for at bøssebærerne skal ha et godt innblikk i hva de er med på. Det er mange arenaer i menigheten med mulighet for inspirasjon om fasteaksjonen. 
 
Arenaer for inspirasjon om fasteaksjonen kan være:
• Menighetsråd og stabsmøter, gudstjenester og møter, konfirmantundervisning, ungdomsklubb, foreldremøter, barnegrupper, søndagsskolen, eldretreff, kirkekaffe, kor, i menighetsbladet og lokalmedia.
 


Skriv ut siden

Menigheten

La hele menigheten bli en del av Fasteaksjonen.

Barn

La fastelavnssøndag bli barnas dag i kirken. Last ned opplegg for karnevalsgudsteneste og tekstrefleksjon. Kirkens Nødhjelp har også laget et opplegg for resten av fastetiden - Superhelt.

Media

Synlighet av aksjonen er viktig for at bøssen skal bli full.