Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Engasjere konfirmantforeldre

Stadig flere menigheter engasjerer konfirmantforeldre bredt inn i aksjonen lokalt. Her finner du tips til hvordan dette kan gjøres.

Stadig flere menigheter engasjerer konfirmantforeldre bredt inn i aksjonen lokalt. Vi anbefaler følgende: Engasjer tidlig. Del ut f. eks informasjonsskrivet til konfirmantforeldre og vis gjerne takkefilmen på første konfirmantforeldremøte på høsten. Oppfordre gjerne til at alle konfirmanter stiller med en voksen og informér foreldrene tidlig om at dette er en naturlig del av konfirmasjonstiden. Det er fint å dele denne opplevelsen sammen med en voksen, og mange unge opplever det trygt og fint at en voksen er med i bakgrunn når de er rundt og utfordrer folk i Norge til å gi penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. 

 

På den nasjonale inspirasjonssamlingen for fasteaksjonen 2016 ble vi inspirert av Åsmund og Marianne Offernes fra Rælingen menighet i Akershus, som fortalte om hvordan de jobber med å engasjere og motivere til deltakelse i fasteaksjonen. Se presentasjonen som Åsmund og Marianne holdt på inspirasjonssamlingen her under fanen "Inspirasjon til å øke engasjementet om fasteaksjonen". 

 

En konkret suksessoppskrift Åsmund har delt med oss er å sende ut "nyhetsmail" til konfirmantforeldregruppen, i løpet av fastetiden frem mot aksjonsdagen.

 

I disse mailene er det mye god og konkret informasjon: 

- Menighetens mål med fasteaksjonen: Målet vårt (Rælingen menighet) er å skaffe 150 motiverte bøssebærere. Da er vi nok folk til å fylle opp alle rodene. 

Oppmøtested og tidspunkt for viktige samlingspunkt i forkant av og på aksjonsdagen. 

- Konkret oversikt over hva menigheten trenger hjelp til, og hvor mange voksne og konfirmanter som må være på de ulike postene. 

Rælingen menighet sender ut flere oppdateringer på denne nyhetsmailen i løpet av fastetiden, der man får oversikt over hvilke oppgaver som er dekket og der menigheten mangler folk for å nå målet sitt for fasteaksjonen. Ønsker du flere tips på nyhetsmail fra Rælingen menighet, send oss en e-post på [email protected], så sender vi til deg.Skriv ut siden