Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Aktuelt

Fasteaksjonen - et felleskirkelig løft

Det begynte med lilla sammenleggbare pappbøsser til hjemmebruk. I år er det 50. gang norske menigheter arrangerer fasteaksjon. Det er 30 år siden konfirmantene ble involvert i dør-til-dør-aksjonen, og ikke minst er det 500 år siden reformasjonen.
Ambisjonene er store, og nå jobbes det mot den aller største fasteaksjonen i historien, der også andre kirkesamfunn, organisasjoner og foreninger inviteres med – slik at alle husstander får besøk av en med lilla bøsse.
Fasteaksjonen går av stabelen 2.-4. april. Midlene som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, slik det pleier. "Ja, vi elsker dette vannet" er tema i år. Rent vann som vi tar som en selvfølge i Norge, men som ikke er alle forunt. Verdenssamfunnet har som mål å sikre alle rent vann innen 2030 – dette er en del av FNs bærekraftsmål og dette skal vi være med på.
Lykke til med årets fasteaksjon! Vær frimodige og invitere flere med som bøssebærere sammen med unge, engasjerte konfirmanter, både konfirmantforeldre og resten av menigheten, store og små. Eller har dere økumenisk samarbeid med noen dere kan invitere inn? I stadig flere byer og tettsteder er fasteaksjonen en tverrkirkelig aksjon. 
 
Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringens diakonale prosjekt, så la oss tenke stort. La det bli et felleskirkelig løft i år, med resultater som overgår de 49 første fasteaksjonene!
 
Klikk her om du vil lese mer om fasteaksjonen og reformasjon.