Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Fasteaksjonsorganisering

<!--e Title -->

Her finner du tre filmer med tips til organisering av fasteaksjonen, før, under og etter aksjonen.