Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Sanger og salmer

<!--e Title -->

Sangforslag til bruk i fastetiden, samt lydfil, noter og tekst (BM og NN til fastesalmen "Se mørket vinner aldri over lyset") skrevet av Sindre Skeie.