Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Gjør klar bøssemateriellet

Bøssemateriellet bør gjøres klart noen dager før aksjonen.

For å gjøre organiseringen på selve aksjonsdagen enklere er det lurt å gjøre klar bøssene en dag eller to i forveien.

Plombèr bøssene og gjør de samtidig klar med bøsseetikett og tilhørende nøkkelsnor og ID-kort, så er det enkelt å dele ut bøssene raskt på aksjonsdagen. Det er individuell nummerering av de nye låsepinnene, disse skal ikke samsvare med nummeret på bøsseetiketter. 

Husk å lage skjemaer hvor dere kan skrive opp hvem som får utdelt hvilke bøsser og hvilke roder. Dette er både for sikkerhet, og for å kunne måle hvilke bøsser og områder som gir mest uttelling.  

Slik plomberer du bøssen

Trekk låsepinnen igjennom hullene på hver side av bøssen

Bøy låsepinnen og tre den åpne enden igjennom hodet på låsepinnen

For å sikkre låsemekanismen, tre resterende ende gjennom de to andre hullene på enden låsepinnen

Da skal bøssen være klar. Lykke til med innsamlingenSkriv ut siden