Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Gjør klart bøssemateriellet til aksjonsdagen

For å gjøre organiseringen på selve aksjonsdagen enklere er det lurt å gjøre klar bøssene en dag eller to i forveien.

Plomber bøssene og gjør de samtidig klar med bøsseetikett og tilhørende nøkkelsnor og ID-kort, så er det enkelt å dele ut bøssene raskt på aksjonsdagen. Det er individuell nummerering av de nye låsepinnene, disse skal ikke samsvare med nummeret på bøsseetiketter. 

Slik plomberer du bøssa

 

Skriv ut siden