Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Gratulasjonsfilm

<!--e Title -->

Over 1 million mennesker har engasjert seg for Fasteaksjonen gjennom 50 år! Tusen takk!