Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Handelsspillet (1 time og 30 min)

<!--e Title -->

Handelsspillet er en interaktiv måte å illustrere hvordan det globale handelssystemet gjør at de rike forblir rike, og de fattige forblir fattige, og er vårt mest populære pedagogiske opplegg. Spillet passer for ungdom i alle aldre og særlig godt for konfirmanter.