Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Handling (5-10 min)

<!--e Title -->

Konfirmantene er med på å forandre verden og kreve rettferdighet ved å engasjere seg i Fasteaksjonen.