Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Konfirmanter: Hefte med byggeklosser for konfirmantundervisning

<!--e Title -->

Heftet kan brukes som et supplement til Power-point presentasjonen.