Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Historiene til årets Fasteaksjon

<!--e Title -->

Her kan du lese historiene som ligger bak materiellet til årets Fasteaksjon.