Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Historiene til årets Fasteaksjon

<!--e Title -->

Kirkens Nødhjelp har de siste månedene jobbet i flere flykningleirer i Angola, etter at situasjonen i Kongo har blitt forverret. Over en halv million mennesker er drevet på flukt. Hjelpen som Kirkens Nødhjelp bidrar med er finansiert av fasteaksjonsmidlene som ble samlet inn i 2017. Her er noen mennesker som vil dele historien sin med deg