Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bergen kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 3,24
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

29
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

379 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

2 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5244
Privat gave N-5155
Privat gave N-5118
Privat gave N-5111
Privat gave N-5115
Privat gave N-5018
Privat gave N-5145
Privat gave N-5244
Privat gave N-5153
Privat gave N-5161
Privat gave N-5142
Privat gave N-5148
Privat gave N-5099
Privat gave N-5244
Privat gave N-5081
Privat gave N-5132
Privat gave N-5073
Privat gave N-5135
Privat gave N-5235
Privat gave N-5022
Privat gave N-5265
Privat gave N-5006
Privat gave N-5225
Privat gave N-5162
Privat gave N-5081
Privat gave N-5109
Privat gave N-5097
Privat gave N-5230
Privat gave N-5122
Privat gave N-5895
Privat gave N-5141
Privat gave N-5073
Privat gave N-5143
Privat gave N-5113
Privat gave N-5161
Privat gave N-5258
Privat gave N-5223
Privat gave N-5237
Privat gave N-5119
Privat gave N-5226
Privat gave N-5006
Privat gave N-5251
Privat gave N-5037
Privat gave N-5230
Privat gave N-5053
Privat gave N-5237
Privat gave N-5237
Privat gave N-5237
Privat gave N-5115
Privat gave N-5258
Privat gave N-5115
Privat gave N-5134
Privat gave N-5035
Privat gave N-5022
Privat gave N-5141
Privat gave N-5243
Privat gave N-5136
Privat gave N-5239
Privat gave N-5237
Privat gave N-5237
Privat gave N-5005
Privat gave N-5034
Privat gave N-5019
Privat gave N-5097
Privat gave N-5115
Privat gave N-5121
Privat gave N-5119
Privat gave N-5055
Privat gave N-5073
Privat gave N-5072
Privat gave N-5144
Privat gave N-5144
Privat gave N-5183
Privat gave N-5072
Privat gave N-5005
Privat gave N-5005
Privat gave N-5117
Privat gave N-5096
Privat gave N-5096
Privat gave N-5225
Privat gave N-5225
Privat gave N-5225
Privat gave N-5239
Privat gave N-5121
Privat gave N-5259
Privat gave N-5072
Privat gave N-5003
Privat gave N-5106
Privat gave N-5237
Privat gave N-5101
Privat gave N-5106
Privat gave N-5067
Privat gave N-5097
Privat gave N-5118
Privat gave N-5251
Privat gave N-5096
Privat gave N-5164
Privat gave N-5022
Privat gave N-5244
Privat gave N-5132
Privat gave N-5243
Privat gave N-5148
Privat gave N-5072
Privat gave N-5155
Privat gave N-5155
Privat gave N-5184
Privat gave N-5108
Privat gave N-5184
Privat gave N-5072
Privat gave N-5170
Privat gave N-5225
Privat gave N-5237
Privat gave N-5037
Privat gave N-5235
Privat gave N-5155
Privat gave N-5183
Privat gave N-5225
Privat gave N-5251
Privat gave N-5124
Privat gave N-5136
Privat gave N-5136
Privat gave N-5221
Privat gave N-5229
Privat gave N-5108
Privat gave N-5124
Privat gave N-5124
Privat gave N-5099
Privat gave N-5268
Privat gave N-5108
Privat gave N-5137
Privat gave N-5056
Privat gave N-5108
Privat gave N-5162
Privat gave N-5055
Privat gave N-5239
Privat gave N-5108
Privat gave N-5067
Privat gave N-5136
Privat gave N-5235
Privat gave N-5238
Privat gave N-5094
Privat gave N-5094
Privat gave N-5098
Privat gave N-5098
Privat gave N-5098
Privat gave N-5105
Privat gave N-5098
Privat gave N-5145
Privat gave N-5223
Privat gave N-5099
Privat gave N-5252
Privat gave N-5053
Privat gave N-5237
Privat gave N-5018
Privat gave N-5117
Privat gave N-5267
Privat gave N-5268
Privat gave N-5260
Privat gave N-5122
Privat gave N-5097
Privat gave N-5259
Privat gave N-5003
Privat gave N-5003
Privat gave N-5136
Privat gave N-5229
Privat gave N-5239
Privat gave N-5135
Privat gave N-5176
Privat gave N-5056
Privat gave N-5243
Privat gave N-5153
Privat gave N-5145
Privat gave N-5099
Privat gave N-5222
Privat gave N-5052
Privat gave N-5225
Privat gave N-5134
Privat gave N-5151
Privat gave N-5165
Privat gave N-5143
Privat gave N-5010
Privat gave N-5010
Privat gave N-5170
Privat gave N-5019
Privat gave N-5136
Privat gave N-5094
Ytre Arna Menighet N-5888
Åsane Menighet N-5873
Salhus Menighet N-5107
Arna Menighet N-5888
Bønes Menighet N-5152
Søreide Menighet N-5251
Sælen Menighet N-5141
Storetveit Menighet N-5072
Slettebakken Menighet N-5081
Fyllingsdalen Menighet N-5144
Fana Menighet N-5244
Skjold Menighet N-5236
Døves Menighet I Bergen N-5828
Løvstakksiden Menighet N-5056
Årstad Menighet N-5053
Sandviken Menighet N-5036
Olsvik Menighet N-5884
Nygård Menighet N-5164
Bergen Domkirke Menighet N-5003
Loddefjord Menighet N-5881
Laksevåg Menighet N-5160
Fridalen Menighet N-5067

Informasjon

Bergen
Bergen
Hordaland
Innbyggertall: 274379

 

151267,94613,65377,65190,54439,53556,51913,44408,42974,32519,26756,26744,25603,25235,16750,15342,12543,10396,8869,6257,4267,3000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0