Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bergen kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 1,66
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 4,78
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

27
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

365 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

4 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5034
Privat gave N-5096
Privat gave N-5252
Privat gave N-5154
Privat gave N-5132
Privat gave N-5225
Privat gave N-5135
Privat gave N-5223
Privat gave N-5268
Privat gave N-5124
Privat gave N-5184
Privat gave N-5225
Privat gave N-5113
Privat gave N-5154
Privat gave N-5132
Privat gave N-5221
Privat gave N-5225
Privat gave N-5239
Privat gave N-5052
Privat gave N-5119
Privat gave N-5232
Privat gave N-5042
Privat gave N-5236
Privat gave N-5132
Privat gave N-5117
Privat gave N-5063
Privat gave N-5878
Privat gave N-5153
Privat gave N-5099
Privat gave N-5151
Privat gave N-5099
Privat gave N-5244
Privat gave N-5222
Privat gave N-5153
Privat gave N-5118
Privat gave N-5164
Privat gave N-5170
Privat gave N-5094
Privat gave N-5165
Privat gave N-5034
Privat gave N-5056
Privat gave N-5019
Privat gave N-5097
Privat gave N-5135
Privat gave N-5237
Privat gave N-5101
Privat gave N-5018
Åsane Menighet N-5873
Arna Menighet N-5888
Søreide Menighet N-5251
Sælen Menighet N-5141
Fana Menighet N-5244
Olsvik Menighet N-5884
Bergen Domkirke Menighet N-5003
Loddefjord Menighet N-5881
Landås Menighet N-5097

Informasjon

Bergen
Bergen
Hordaland
Innbyggertall: 274379