Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bergen kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

4
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

82 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

27 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5135
Privat gave N-5237
Privat gave N-5101
Privat gave N-5018
Landås Menighet N-5097

Informasjon

Bergen
Bergen
Hordaland
Innbyggertall: 274379