Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Eidfjord kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

4
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

82 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

5

Rangering nasjonalt

95 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp

Informasjon

Eidfjord
Eidfjord
Hordaland
Innbyggertall: 954