Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Eidfjord kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 24,71
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

6 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

25

Rangering nasjonalt

284 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5783
Privat gave N-5784
Eidfjord Sokn N-5786

Informasjon

Eidfjord
Eidfjord
Hordaland
Innbyggertall: 954