Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Fedje kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 24,41
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

3
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

7 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

28

Rangering nasjonalt

351 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Fedje Sokn N-5947

Informasjon

Fedje
Fedje
Hordaland
Innbyggertall: 565