Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Lindås kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 9,09
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

18
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

162 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

5

Rangering nasjonalt

33 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5957
Privat gave N-5914
Privat gave N-5955
Privat gave N-5913
Privat gave N-5915
Privat gave N-5914
Privat gave N-5912
Privat gave N-5956
Privat gave N-5955
Seim Sokn N-5911
Osterfjorden Sokn N-5993
Myking Sokn N-5951
Lygra Sokn N-5911
Lindås Sokn N-5951
Hundvin Sokn N-5951
Alversund Sokn N-5911

Informasjon

Lindås
Lindås
Hordaland
Innbyggertall: 15386