Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Lindås kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,03
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

42 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

44 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5956
Privat gave N-5955
Seim Sokn N-5911

Informasjon

Lindås
Lindås
Hordaland
Innbyggertall: 15386