Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Modalen kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 28,88
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

4 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

30

Rangering nasjonalt

372 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5729
Mo Menighet N-5729

Informasjon

Modalen
Modalen
Hordaland
Innbyggertall: 373