Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Informasjon til konfirmantforeldre

<!--e Title -->

Informasjonsskriv om fasteaksjonen som kan deles ut på konfirmantforeldremøter, i word-format for lokale tilpasninger