Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Sikkerhet på aksjonsdagen

<!--e Title -->

Skjemaer for å registrere bøsser, telle penger og rapportere avvik på aksjonsdagen .