Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kahoot

<!--e Title -->

Som avslutning på Power Point-presentasjonen har vi laget en Kahoot som du kan bruke for å oppsummere sammen med konfirmantene hva de har hørt. Det er lagt opp til 10 spørsmål og det tar cirka 10-15 minutter å gjennomføre denne Kahooten.