Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Filmer

<!--e Title -->

Billie drar for å snakke med den nye klima- og miljøministeren som lover å hjelpe Kirkens Nødhjelp og Changemaker med kampanjen.