Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kjære Gud vi ber om nåde

<!--e Title -->

Film som kan spilles av under lystenning og forbønn