Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Byggeklosser for undervisning

Her er byggeklosser som du kan bruke som et supplement til Power Point-presentasjonen til å ta konfirmantene med inn i tema som likheter – forskjeller, rettferdighet – urettferdighet, solidaritet – egoisme/grådighet, og vann som nødvendighet og grunnleggende rettighet.

 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->
 • <!--e Title -->