Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Aktuelt

Miriam, Mari og Sofie maler banner for at Norge må ta sitt ansvar i klimakampen. Nå kan du bli med på kurs for mer global rettferdighet!

Kurs i verdensforandring for ungdom i menigheten

Fra høsten 2017 vil Changemaker tilby et nytt kurstilbud for ungdom i menighetene, som kan gi dem mer kunnskap om globale spørsmål og de grunnleggende årsakene til urettferdighet. Det er også et mål å gjøre dem rustet til å bidra i Fasteaksjonen i menigheten, og samtidig lære mye. Nå kan din menighet søke om kurs!
"Gira på en rettferdig verden, kunnskap om utvikling og hva du kan gjøre? Har du lyst til å lære mer om deg selv, formidlingskunnskaper, lederegenskaper og gruppedynamikk? Changemaker og Kirkens Nødhjelp arrangerer kurs i verdensforandring, og vil ha med deg som var konfirmant i fjor, eller tidligere! Krever ingen forkunnskaper, og koster ingenting. Kurset passer for deg som var konfirmant i fjor eller eldre, og er interessert i å gjøre en forskjell. Mot slutten av kurset blir du aktivt involvert i en av Norges største innsamlingsaksjoner, Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon."
 
 
Til menigheten: hvorfor kurs i verdensforandring?
Å bli med på kurs i verdensforandring er en enkel måte å starte et engasjement for en rettferdig verden! Som Norges største utviklingspolitiske ungdomsorganisasjon for ungdom mellom 13-30, jobber Changemaker kreativt og konkret for å endre urettferdighet. Vi lager konkrete innspill og kreative kampanjer rettet mot de som bestemmer i Norge, og denne måten å jobbe på er grunnlag for kurset. Vi er eksperter på forandringsarbeid, men trenger forandringsskapere! Derfor ønsker vi kontakt med ungdom i norske menigheter.  
Vi har hatt kurs og opplæring i verdensforandring i mange år, og nå ønsker vi sammen med Kirkens Nødhjelp å tilby dette til norske menigheter, som vi ser som en sentral aktør i arbeidet mot global urettferdighet. Vi ønsker at kurset tilbys for ungdom etter konfirmasjonsalder, og gir handlingsalternativ som kan motvirke motløshet norsk ungdom kan kjenne på i forhold til global urettferdighet. Kurset er en nøkkel til handling for den enkelte ungdom, for den enkelte menighet, og for kirkas rettferdighetsengasjement. 
 
Med kurset ønsker vi å bygge opp under trosopplæringsplanens arbeid for kristen tro i praksis: "barn og unge skal få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at den kirke de selv er en del av et globalt fellesskap med et verdensvidt oppdrag."

Sitatet er hentet fra planfolder med hovedelementer fra Plan for Trosopplæring

Arbeidet for en rettferdig verden er en essensiell del av trosopplæringen, og kurset ønsker å skape en diksusjonsplattform med praktiske handlingsalternativ til kapittel 4.4 om kamp for rettferdighet: «som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv». Dette arbeidet kan kurset være en katalysator for å sette i gang!

Formålet med kurset er:

1. Å motivere ungdom til å engasjere seg i globale spørsmål slik at de opplever og får erfare at de kan være med å forandre verden.

2. Å skolere ungdom til å engasjere andre – gjennom aktivitet i Changemaker og i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Hva består kurset av?

En kurshelg i nærheten av der du bor i november, fredag ettermiddag til søndag formiddag.

- Et kursdøgn i januar sammen med oss og Kirkens Nødhjelp

- Praktisk deltakelse i Fasteaksjonen der du bor, i mars 2018

Vi lover å gi deg teori, praktisk kunnskap, og muligheter til handling for å forandre verden!

Kurset vil ha både individuelle og teambaserte oppgaver, med mål om å gi personlig inspirasjon og engasjement til handling for noe større enn seg selv. Interaktivitet er kjernen i Changemakers opplæringsmetode! Vi lover både utfordrende og lekne oppgaver gjennom helgen. Gjennom opplæring om Changemaker og Kirkens Nødhjelps arbeid gis også konkrete handlingsalternativ i etterkant av kurset, gjennom mulighet for å engasjere seg politisk i Changemaker, og i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.  

 
 
 
Når og hvor vil kurset gjennomføres?

Kurshelgen vil holdes utvalgte steder i landet etter prioritering med regionkoordinatorene i Kirkens Nødhjelp. I etterkant av kurshelgen vil deltakerne få tilbud om å delta på Kirkens Nødhjelps inspirasjonssamling ett døgn i januar, med informasjon og opplæring om Fasteaksjonen. Videre vil vi gjennom kurset oppfordre deltakerne til å være med som frivillige under Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp i mars 2018, som et ledd i ledertreningen og inspirasjon til videre deltakelse i menigheten. 

Koster det noe?

Kurset er gratis. Om vi får mange deltakere, kan det være vi trenger menighetenes hjelp med å dekke noe reisekostnader. Det vil vi i så fall komme tilbake til.

Kurs i Kristiansund våren 2017

I Kristiansund har vi arrangert kurset våren 2017, med stor suksess! Tilbakemeldingene fra deltakerne var utelukkende positive, og endte med oppstart av Changemakergruppe i Kristiansund, samt stort engasjement fra deltakerne på Fasteaksjonsdagen. Tilbakemeldingene fra kurset var at dette var noe menigheten hadde nytte av, og vil bruke videre inn i trosopplæringsarbeidet sitt. 

Dette sa menighetsarbeider etter kurset:

« Jeg syntes det var positivt å ha dette lokalt. I hvertfall for byen vår, hvor det har vært lite politisk engasjement blant ungdom når det kommer til rettferdighetspolitikk. Ved å ha dette her, har nå ungdommene begynt å snakke om hva Changemaker er, og da vil det være lettere for oss som jobber med konfirmanter å ta dette inn i tiden hvor vi forbereder fasteaksjonen.»

Høres dette spennende ut? Spørsmål, tanker og innspill kan rettes til [email protected] Meld deres interesse for kurs i dette questback-skjemaet innen 1. september! Kursene vil bli prioritert arrangert ulike steder i Norge basert på etterspørsel.