Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kutt utslippene

<!--e Title -->

Årets kampanje setter lys på klimaendringene som fører til både for mye og for lite vann. Det er de rike landene, som Norge, som slipper ut størsteparten av klimagassene. Likevel er det verdens fattigste som opplever de verste konsekvensene. Derfor må vi ta størsteparten av ansvaret for å kutte våre utslipp. Et viktig tiltak er å signere underskriftkampanjen.