Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Liturgier til fastetiden

<!--e Title -->

Enkle liturgier til bruk i fastetiden (fra askeonsdag til Maria Budskapsdag)