Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Liturgier til fastetiden 2

<!--e Title -->

Enkle liturgier til bruk i fastetiden (fra fjerde søndag i fasten til palmesøndag), samt fastebønnene til regnbuemateriellet.