Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Nedre Eiker Menighet **

** Rangering av menigheter baserer seg på innrapporterte tall fra fasteaksjonen i 2018

Innsamlet totalt i år
Innsamlet via
Logo Spleis
Klikk her for å lese mer
Dette sikrer rent vann til

269 mennesker

Sammenlignet med i fjor

Totalt innsamlet i Nedre Eiker Menighet:

  • 2018
  • 2017
  • 2016

Innsamling

Antall bøssebærere

2018
79
2017
81
2016
73

Snittbeløp pr. bøsse*

2018
2017
2016
* Vil være noe høyt dersom det er samlet inn gaver utover bøsser.