Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Menigheten

La hele menigheten bli en del av Fasteaksjonen.

Fastetiden er en tid hvor vi gir rom til refleksjon og nestekjærlighet.  Mange velger å faste fra ting som de opplever som et gode de ikke trenger, som for eksempel godteri, shopping, TV eller sosiale medier. Den fineste måten man kan være sammen som en menighet er ved å sette fokuset på nestekjærlighet, rettferdighet og å gjøre noe for andre.

Kirkens Nødhjelp har laget materiell som kan brukes av barn, ungdom og voksne gjennom hele fastetiden. Regnbuebønnen er hyppig brukt. Den tar for seg et tema hver uke i fastetiden og fyller det med refleksjon og innhold. Klikk deg inn på regnbuemateriell for å lese historiene og finne liturgi til hver enkelt uke.Skriv ut siden

Liturgiske byggeklosser

Bønner, liturgier og sangforslag til gudstjenester eller gudstjenestelige møter for å knytte an til tema for årets fasteaksjon, samt offerappell med lysbilde.