Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Herøy (M. og R.) kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 18,08
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

4
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

27 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

22 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-6099
Privat gave N-6091
Herøy Frikyrkje N-6099
Leikanger Sokn N-6090
Indre Herøy Sokn N-6090
Herøy Sokn N-6090

Informasjon

Herøy (M. og R.)
Herøy (M. og R.)
Møre og Romsdal
Innbyggertall: 8904