Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Herøy (M. og R.) kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,17
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

6 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

16 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-6091
Herøy Frikyrkje N-6099
Herøy Sokn N-6090

Informasjon

Herøy (M. og R.)
Herøy (M. og R.)
Møre og Romsdal
Innbyggertall: 8904