Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sandøy kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 15,94
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

10
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

48 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

34

Rangering nasjonalt

310 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-6487
Sandøy Sokn N-6487

Informasjon

Sandøy
Sandøy
Møre og Romsdal
Innbyggertall: 1266