Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Stranda kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 4,38
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

3 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

3 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-6200
Privat gave N-6200

Informasjon

Stranda
Stranda
Møre og Romsdal
Innbyggertall: 4615