Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Stranda kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 13,23
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

13
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

84 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

17

Rangering nasjonalt

124 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-6200
Privat gave N-6200
Sunnylven Sokn N-6218
Stranda Sokn N-6201
Liabygda Sokn N-6201
Geiranger Sokn N-6216

Informasjon

Stranda
Stranda
Møre og Romsdal
Innbyggertall: 4615