Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Film om korrupsjonsjegere (3 min)

<!--e Title -->

Her er en film laget av NORAD som forklarer hvordan Kirkens Nødhjelp deltar i kampen mot korrupsjon gjennom PETS-grupper - såkalte korrupsjonsjegere. PETS = Public Expenditure Tracking System. Filmen viser hva som gjøres for å sikre menneskers rett til vann.