Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bindal kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 22,08
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

9 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

11

Rangering nasjonalt

244 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-7982
Bindal Menighet N-7980

Informasjon

Bindal
Bindal
Nordland
Innbyggertall: 1492