Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bø i Nordland kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,76
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

6 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

25 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-8475
Bø Og Malnes Menighet N-8475

Informasjon

Bø i Nordland
Bø i Nordland
Nordland
Innbyggertall: 2619