Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Evenes kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 22,44
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 4,78
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

7 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

12

Rangering nasjonalt

244 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Evenes Menighet N-8536

Informasjon

Evenes
Evenes
Nordland
Innbyggertall: 1387