Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Nesna kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,27
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

41
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

397 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

41

Rangering nasjonalt

396 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-8700

Informasjon

Nesna
Nesna
Nordland
Innbyggertall: 1862