Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Vega kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 9,18
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

2 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

5 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Vega Menighet N-8980

Informasjon

Vega
Vega
Nordland
Innbyggertall: 1217