Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Vega kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 9,18
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

14
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

158 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

36

Rangering nasjonalt

368 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Vega Menighet N-8980

Informasjon

Vega
Vega
Nordland
Innbyggertall: 1217