Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Fasteaksjonen

Hva er Fasteaksjonen?

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.  

Hva går pengene til?

Tema for Fasteaksjonen 2018 handlet om Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i 2017 har blant annet gått til å gi kongolesiske flyktninger vann og latriner i flyktningleirene i Angola. Her kan du møte noen av flyktningene i leiren

Hvordan kan jeg bidra?

Gå med bøsse på aksjonsdagen – ta kontakt med din lokale menighet.

Signer underskriftskampanjen.

Gi et bidrag i bøssene når bøssebærerne kommer på døren

Bruk Spleis for å samle inn penger til din menighet. Spleis er en superenkel måte å samle inn penger digitalt.

Gi en gave ved å Vippse et valgfritt beløp til 2426, eller send en SMS med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr).
 

Når er neste Fasteaksjonen?

 Neste fasteaksjon er 7.-9. april. 2019. Vi gleder oss og håper du blir med.

Om Kirkens Nødhjelp:

I 1947 strakte norske menigheter ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt ingen grenser, vi møter den med grenseløs nestekjærlighet. I dag jobber vi i mer enn 30 land: Les mer om Kirkens Nødhjelps internasjonale arbeid.

REDDE LIV - her og nå

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp først på plass med blant annet rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare.

FORANDRE LIV - langsiktig

Å være fattig er å mangle muligheter. Der utfordringene er, finnes også ofte de beste løsningene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdommen.

FORANDRE VERDEN - varige endringer

Fattigdom er urettferdighet. Det er nok rent vann og mat til alle, men spillereglene gjør de rikeste rikere og de fattigste fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.

Derfor har Fasteaksjonen også alltid en kampanje, hvor ungdom kan engasjere seg og skape en varig endring: Les mer her om årets klimakampanje Skriv ut siden