Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Oslo kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 2,77
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

389 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

1 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1290
Privat gave N-0365
Privat gave N-1052
Privat gave N-0462
Privat gave N-0284
Privat gave N-0357
Privat gave N-1259
Privat gave N-0178
Privat gave N-0178
Privat gave N-1185
Privat gave N-0375
Privat gave N-0861
Privat gave N-0372
Privat gave N-0362
Privat gave N-0490
Privat gave N-0475
Privat gave N-0557
Privat gave N-0872
Privat gave N-1166
Privat gave N-0771
Privat gave N-0771
Privat gave N-1258
Privat gave N-0587
Privat gave N-1162
Privat gave N-0254
Privat gave N-0768
Privat gave N-0195
Privat gave N-0593
Privat gave N-1177
Privat gave N-1163
Privat gave N-0198
Privat gave N-0750
Privat gave N-1168
Privat gave N-0382
Privat gave N-0458
Privat gave N-1266
Privat gave N-1163
Privat gave N-1163
Privat gave N-1152
Privat gave N-0876
Privat gave N-0876
Privat gave N-0876
Privat gave N-0467
Privat gave N-0684
Privat gave N-0684
Privat gave N-0354
Privat gave N-0757
Privat gave N-0482
Privat gave N-0682
Privat gave N-0768
Privat gave N-1163
Privat gave N-0691
Privat gave N-0658
Privat gave N-0482
Privat gave N-0964
Privat gave N-0650
Privat gave N-0756
Privat gave N-0875
Privat gave N-0166
Privat gave N-0495
Privat gave N-0774
Privat gave N-0572
Privat gave N-0470
Privat gave N-0588
Privat gave N-0588
Privat gave N-0969
Privat gave N-0969
Privat gave N-1286
Privat gave N-0474
Privat gave N-0586
Privat gave N-0881
Privat gave N-0258
Privat gave N-0667
Privat gave N-0683
Privat gave N-1286
Privat gave N-0374
Privat gave N-0372
Privat gave N-0591
Privat gave N-0372
Privat gave N-0372
Privat gave N-0663
Privat gave N-1256
Privat gave N-0370
Privat gave N-1254
Privat gave N-0158
Privat gave N-1257
Privat gave N-0455
Privat gave N-0851
Privat gave N-0785
Privat gave N-0874
Privat gave N-0363
Privat gave N-0364
Privat gave N-0490
Privat gave N-0676
Privat gave N-0588
Privat gave N-0468
Privat gave N-0862
Privat gave N-0860
Privat gave N-0765
Privat gave N-0883
Privat gave N-0177
Privat gave N-1259
Privat gave N-0686
Privat gave N-0750
Privat gave N-0651
Privat gave N-1160
Privat gave N-0456
Privat gave N-0585
Privat gave N-0492
Privat gave N-0577
Privat gave N-0577
Privat gave N-0755
Privat gave N-1086
Privat gave N-0593
Privat gave N-0372
Privat gave N-1161
Privat gave N-0572
Privat gave N-0768
Privat gave N-0383
Privat gave N-0586
Privat gave N-0475
Privat gave N-0874
Privat gave N-0375
Privat gave N-0488
Privat gave N-1263
Privat gave N-0672
Privat gave N-0656
Privat gave N-1084
Privat gave N-1257
Privat gave N-0171
Privat gave N-1178
Privat gave N-0361
Privat gave N-0361
Privat gave N-0495
Privat gave N-0590
Privat gave N-0577
Privat gave N-0862
Privat gave N-0170
Privat gave N-0765
Privat gave N-1284
Privat gave N-0032
Privat gave N-0032
Privat gave N-0589
Privat gave N-1251
Privat gave N-0482
Privat gave N-0862
Privat gave N-0779
Privat gave N-1162
Privat gave N-0766
Privat gave N-0657
Privat gave N-0765
Privat gave N-0034
Privat gave N-0873
Privat gave N-0670
Privat gave N-0571
Privat gave N-0587
Privat gave N-0571
Privat gave N-0754
Privat gave N-1184
Privat gave N-0854
Privat gave N-0281
Privat gave N-1181
Privat gave N-0457
Privat gave N-1163
Privat gave N-1188
Privat gave N-0755
Privat gave N-0884
Privat gave N-0753
Privat gave N-0874
Privat gave N-0956
Privat gave N-0664
Privat gave N-1166
Privat gave N-0573
Privat gave N-1166
Privat gave N-0495
Privat gave N-0382
Privat gave N-0262
Privat gave N-0694
Privat gave N-0588
Privat gave N-0661
Privat gave N-0765
Privat gave N-0487
Privat gave N-0488
Privat gave N-0490
Privat gave N-0495
Privat gave N-0770
Privat gave N-0276
Privat gave N-0274
Privat gave N-1263
Privat gave N-0674
Privat gave N-0755
Privat gave N-1266
Privat gave N-0881
Privat gave N-0883
Privat gave N-0874
Privat gave N-0756
Privat gave N-0491
Privat gave N-0758
Privat gave N-1275
Privat gave N-0982
Privat gave N-0771
Privat gave N-0786
Privat gave N-0363
Privat gave N-0495
Privat gave N-1182
Privat gave N-0862
Privat gave N-0860
Privat gave N-0382
Privat gave N-0495
Privat gave N-0851
Privat gave N-0187
Privat gave N-0495
Privat gave N-0281
Privat gave N-0871
Privat gave N-0588
Privat gave N-1270
Privat gave N-0771
Privat gave N-0862
Privat gave N-0491
Privat gave N-0757
Privat gave N-0475
Privat gave N-0282
Privat gave N-0494
Privat gave N-0752
Privat gave N-0860
Privat gave N-0372
Privat gave N-0455
Privat gave N-0658
Privat gave N-0283
Privat gave N-0357
Privat gave N-0767
Privat gave N-0875
Privat gave N-0875
Privat gave N-0491
Privat gave N-0756
Privat gave N-0854
Privat gave N-1152
Privat gave N-1266
Privat gave N-0379
Privat gave N-0672
Privat gave N-1266
Privat gave N-0478
Privat gave N-0382
Privat gave N-0282
Privat gave N-0784
Privat gave N-0575
Privat gave N-0557
Privat gave N-0382
Privat gave N-1154
Privat gave N-0561
Privat gave N-0383
Privat gave N-0379
Privat gave N-0178
Privat gave N-0580
Privat gave N-0173
Privat gave N-0274
Privat gave N-0786
Privat gave N-0689
Privat gave N-1152
Privat gave N-0359
Privat gave N-0678
Privat gave N-0660
Privat gave N-0692
Privat gave N-0660
Privat gave N-1160
Privat gave N-1152
Privat gave N-0597
Privat gave N-0275
Privat gave N-0273
Privat gave N-0693
Privat gave N-0576
Privat gave N-1169
Privat gave N-1184
Privat gave N-0655
Privat gave N-0979
Privat gave N-1170
Privat gave N-0587
Privat gave N-0775
Privat gave N-1084
Privat gave N-0667
Privat gave N-0956
Privat gave N-0778
Privat gave N-0663
Privat gave N-0464
Privat gave N-0495
Privat gave N-0373
Privat gave N-0779
Privat gave N-0190
Privat gave N-0370
Privat gave N-1161
Privat gave N-0783
Privat gave N-1178
Privat gave N-0462
Privat gave N-1161
Privat gave N-1164
Privat gave N-0455
Privat gave N-0173
Privat gave N-0171
Privat gave N-0575
Privat gave N-0678
Privat gave N-0171
Privat gave N-0564
Privat gave N-0372
Privat gave N-1053
Privat gave N-0284
Privat gave N-0678
Privat gave N-0565
Privat gave N-0658
Privat gave N-0781
Privat gave N-0779
Privat gave N-0595
Privat gave N-0774
Privat gave N-0774
Privat gave N-0774
Privat gave N-0789
Privat gave N-0789
Privat gave N-0777
Privat gave N-0788
Privat gave N-0788
Privat gave N-0373
Privat gave N-0788
Privat gave N-0973
Privat gave N-0870
Privat gave N-0870
Privat gave N-0774
Privat gave N-0680
Privat gave N-0168
Privat gave N-0788
Privat gave N-0787
Privat gave N-0774
Privat gave N-0777
Privat gave N-0376
Privat gave N-0778
Privat gave N-0789
Privat gave N-0376
Privat gave N-0976
Privat gave N-0358
Privat gave N-0190
Privat gave N-1177
Privat gave N-0562
Privat gave N-0287
Privat gave N-0751
Privat gave N-0165
Privat gave N-1275
Privat gave N-0358
Privat gave N-0358
Privat gave N-0358
Privat gave N-0358
Privat gave N-0672
Privat gave N-0165
Privat gave N-0591
Privat gave N-0654
Privat gave N-0770
Privat gave N-0482
Privat gave N-0165
Privat gave N-0482
Privat gave N-0663
Privat gave N-0165
Privat gave N-0176
Privat gave N-0490
Privat gave N-1258
Majorstuen + N-0364
Privat gave N-0381
Privat gave N-0350
Privat gave N-0457
Privat gave N-0655
Privat gave N-0692
Privat gave N-0687
Privat gave N-0876
Privat gave N-0571
Privat gave N-0783
Privat gave N-0474
Privat gave N-0171
Privat gave N-0673
Privat gave N-0491
Privat gave N-0369
Privat gave N-1284
Privat gave N-0779
Privat gave N-1056
Privat gave N-0495
Privat gave N-0473
Privat gave N-0283
Privat gave N-0364
Privat gave N-0370
Privat gave N-1188
Privat gave N-0982
Privat gave N-1152
Privat gave N-0862
Privat gave N-1176
Privat gave N-0454
Privat gave N-0268
Privat gave N-0862
Privat gave N-0481
Privat gave N-0875
Privat gave N-0176
Privat gave N-1263
Privat gave N-0274
Privat gave N-0274
Privat gave N-0360
Privat gave N-0880
Privat gave N-0556
Privat gave N-0654
Privat gave N-0465
Privat gave N-1176
Privat gave N-0592
Privat gave N-0276
Privat gave N-1168
Privat gave N-0485
Privat gave N-0267
Privat gave N-0481
Privat gave N-0562
Privat gave N-1254
Privat gave N-0977
Privat gave N-0557
Privat gave N-0671
Privat gave N-0685
Privat gave N-1181
Privat gave N-0754
Privat gave N-0473
Privat gave N-0672
Privat gave N-0751
Privat gave N-0576
Privat gave N-0165
Privat gave N-0102
Privat gave N-0595
Privat gave N-0102
Privat gave N-0557
Privat gave N-0479
Ellingsrud Og Furuset Menighet N-1062
Nordberg Menighet N-0861
Grefsen Menighet N-0489
Røa Menighet N-0755
Ullern Menighet N-0280
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker Menighet N-0359
Voksen Menighet N-0767
Skøyen Menighet N-0375
Ris Menighet N-0374
Østre Aker Og Haugerud Menighet N-0665
Grorud Menighet N-0962
Høybråten, Fossum og Stovner Menighet N-1055
Tonsen Menighet N-0515
Sagene og Iladalen Menighet N-0460
Hasle Menighet N-0575
Torshov Lilleborg Menighet N-0474
Sinsen Menighet N-0585
Hauketo/Prinsdal Menighet N-1263
Ljan Menighet N-1168
Nordstrand Menighet N-1112
Oppsal Menighet N-0683
Holmlia Menighet N-1201
Manglerud Menighet N-0612
Lambertseter Menighet N-1101
Bekkelaget og Ormøy Menighet N-1109
Klemetsrud og Mortensrud Menighet N-1215
Bøler Menighet N-0620
Bymisjonssenteret Tøyenkirken N-0578
Uranienborg Menighet N-0259
Bygdøy Menighet N-0207
Kampen Menighet N-0190
Vålerengen Menighet N-0190
Sentrum Og St Hanshaugen Sokn N-0131
Frogner Menighet N-0207
Fagerborg Menighet N-0356
Akershus Slottskirke N-0015

Informasjon

Oslo
Oslo
Oslo
Innbyggertall: 645701

 

147906,142462,118630,117128,114558,100335,84303,71191,47308,45947,44175,43313,43043,42725,42338,42104,36542,33897,31671,31543,28666,22657,22057,21603,18179,17492,15789,15515,14598,12000,11102,10109,5591,1776,1329,1227,400,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0