Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Oslo kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,01
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

50 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

2 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1284
Privat gave N-0376
Privat gave N-0473
Privat gave N-0171
Privat gave N-0571
Privat gave N-0364
Privat gave N-0575
Privat gave N-0982
Privat gave N-0383
Privat gave N-0764
Privat gave N-0654
Privat gave N-0360
Nordberg Menighet N-0861
Ullern Menighet N-0280
Skøyen Menighet N-0375
Østre Aker Og Haugerud Menighet N-0665
Paulus Og Sofienberg Menighet N-0558
Nordstrand Menighet N-1112
Holmlia Menighet N-1201
Bekkelaget og Ormøy Menighet N-1109
Gamlebyen og Grønland Menighet N-0190
Sentrum Og St Hanshaugen Sokn N-0131

Informasjon

Oslo
Oslo
Oslo
Innbyggertall: 645701