Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Askim kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 3,38
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

16
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

343 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

12

Rangering nasjonalt

151 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1831
Privat gave N-1811
Privat gave N-1832
Askim Menighet N-1830

Informasjon

Askim
Askim
Østfold
Innbyggertall: 15540