Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Askim kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,58
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

7 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

10 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1832
Askim Menighet N-1830

Informasjon

Askim
Askim
Østfold
Innbyggertall: 15540