Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Fredrikstad kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 3,85
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

13
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

323 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

10 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1613
Privat gave N-1653
Privat gave N-1653
Privat gave N-1605
Privat gave N-1639
Privat gave N-1673
Privat gave N-1634
Privat gave N-1676
Privat gave N-1615
Privat gave N-1667
Privat gave N-1663
Privat gave N-1615
Privat gave N-1634
Privat gave N-1626
Privat gave N-1617
Privat gave N-1675
Privat gave N-1613
Privat gave N-1610
Privat gave N-1621
Privat gave N-1639
Østre Fredrikstad Menighet N-1633
Torsnes Menighet N-1633
Rolvsøy Menighet N-1664
Gressvik Menighet N-1601
Kråkerøy Menighet N-1675
Onsøy Menighet N-1602
Gamle Glemmen Menighet N-1601
Glemmen Menighet N-1601
Fredrikstad Domkirke Menighet N-1606
Borge Menighet N-1650

Informasjon

Fredrikstad
Fredrikstad
Østfold
Innbyggertall: 78094