Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Fredrikstad kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,13
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

3
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

32 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

8 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1617
Privat gave N-1675
Privat gave N-1613
Privat gave N-1610
Privat gave N-1621
Privat gave N-1639
Rolvsøy Menighet N-1664
Gressvik Menighet N-1601
Onsøy Menighet N-1602
Borge Menighet N-1650

Informasjon

Fredrikstad
Fredrikstad
Østfold
Innbyggertall: 78094