Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Rømskog kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 30,49
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

1 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

16

Rangering nasjonalt

305 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Rømskog Menighet N-1950

Informasjon

Rømskog
Rømskog
Østfold
Innbyggertall: 676