Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Rømskog kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 29,82
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

7 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

17

Rangering nasjonalt

346 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1950
Privat gave N-1950
Rømskog Menighet N-1950

Informasjon

Rømskog
Rømskog
Østfold
Innbyggertall: 676

 

19760