Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sarpsborg kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,01
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

5
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

67 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

30 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1723
Varteig Menighet N-1735
Sarpsborg Menighet N-1702

Informasjon

Sarpsborg
Sarpsborg
Østfold
Innbyggertall: 54187