Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sarpsborg kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 6,86
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

11
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

284 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

10 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1709
Privat gave N-1710
Privat gave N-1719
Privat gave N-1707
Privat gave N-1719
Privat gave N-1738
Privat gave N-1721
Privat gave N-1726
Privat gave N-1711
Privat gave N-1724
Privat gave N-1747
Privat gave N-1743
Privat gave N-1712
Privat gave N-1747
Privat gave N-1712
Privat gave N-1723
Privat gave N-1707
Privat gave N-1710
Privat gave N-1715
Privat gave N-1719
Privat gave N-1718
Privat gave N-1707
Privat gave N-1718
Privat gave N-1707
Privat gave N-1734
Privat gave N-1739
Privat gave N-1719
Privat gave N-1715
Privat gave N-1730
Privat gave N-1727
Privat gave N-1721
Privat gave N-1709
Privat gave N-1719
Privat gave N-1739
Privat gave N-1710
Privat gave N-1746
Privat gave N-1747
Privat gave N-1747
Privat gave N-1725
Privat gave N-1712
Privat gave N-1727
Privat gave N-1739
Sarpsborg Metodistkirke N-1706
Skjebergdalen Menighet N-1746
Varteig Menighet N-1735
Ingedal Menighet N-1746
Holleby Menighet N-1702
Solli Menighet N-1702
Ullerøy Menighet N-1746
Sarpsborg Menighet N-1702
Hafslund Menighet N-1746
Tune Menighet N-1702
Skjeberg Menighet N-1746
Greåker Menighet N-1702
Hafslundsøy Menighet N-1735

Informasjon

Sarpsborg
Sarpsborg
Østfold
Innbyggertall: 54187

 

86130,48076,41903,41124,39132,38952,16597,16100,13965,8728,7460,1750,916,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0