Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sarpsborg kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 6,19
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

11
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

256 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

9 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-1743
Privat gave N-1730
Privat gave N-1709
Privat gave N-1712
Privat gave N-1724
Privat gave N-1719
Privat gave N-1743
Privat gave N-1715
Privat gave N-1718
Privat gave N-1709
Privat gave N-1723
Sarpsborg Frikirke N-1723
Skjebergdalen Menighet N-1746
Varteig Menighet N-1735
Ingedal Menighet N-1746
Holleby Menighet N-1702
Solli Menighet N-1702
Ullerøy Menighet N-1746
Sarpsborg Menighet N-1702
Hafslund Menighet N-1746
Tune Menighet N-1702
Skjeberg Menighet N-1746
Greåker Menighet N-1702
Hafslundsøy Menighet N-1735

Informasjon

Sarpsborg
Sarpsborg
Østfold
Innbyggertall: 54187