Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Planlegg

Fasteaksjonen er en stor begivenhet og det er mye som skal planlegges. En fasteaksjonsgruppe i menigheten gjør planleggingsfasen både enklere og morsommere!

Begynn i god tid med å danne en fasteaksjonsgruppe som kan jobbe sammen med deg. Inviter med folk fra menigheten og konfimantforeldre som kan bidra med stort og smått. Finn et samlingspunkt hvor dere kan kan møtes jevnlig for å diskutere forventninger, delegere ansvar mellom dere og sette noen mål. Er dette året hvor dere skal dekke hele rodekartet eller kanskje sette ny innsamlingsrekord? Eller kanskje slå nabomenigheten? Litt konkurranse gjør det mer moro.

Aktuelle arbeidsoppgaver som bør fordeles er:

  • Engasjer konfirmantene og andre i menigheten
  • Få oversikt over, og oppdater, rodekart
  • Få frivillige, gjerne konfirmantforeldre, til å gå med bøsse
  • Bestille materiell
  • Pressearbeid - Få synlighet i menighetsblad og lokalpresse
  • Gjøre klar bøssene og del ut på aksjonsdagen
  • Innsamlings- og rapporteringsansvarlig 


Skriv ut siden

Få oversikt over alle oppgavene

Det er mange oppgaver som må gjennomføres før aksjonsdagen. Opprett gjerne en aksjonsgruppe og deleger arbeidsoppgavene så tidlig som mulig.

Presentasjon til konfirmantforeldre

Last ned powerpoint presentasjonen som kan være fin å bruke når du skal introdusere konfirmanter og konfirmatforeldre til Fasteaksjonen for første gang. I tillegg til slides følger det med et maunus om hva du kan si om Kirkens Nødhjelp og Fasteaksjonen

Rekrutter bøssebærere

I fasteaksjonen er det et mål at alle skal få mulighet til å gi. Når man har god oversikt over rodene er det enkelt å regne ut hvor mange flere bøssebærere det er behov for.

Roder og rodekart

Det er veldig lurt oppdatere rodekartene årlig slik at nye hus kommer med og områder som ikke lenger er boligområder fjernes.

Gjør klar bøssemateriellet

Bøssemateriellet bør gjøres klart noen dager før aksjonen.