Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Materiell til konfirmantundervisning

Denne ferdiglagde Power-Point presentasjon kan du tilpasse og bruke i konfirmantundervisning til Fasteaksjonen. Presentasjonen inneholder 33 slides, inkludert plass til å vise filmer som du kan laste ned i forkant. I notatfeltet på hver slide finner du manus. I sin helhet er presentasjonen beregnet til å vare cirka 40 - 45 minutter. Lykke til. 

  • <!--e Title -->
  • <!--e Title -->
  • <!--e Title -->