Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Pressepakke til bruk mot lokalaviser og på menighetens sider på nett (NN)

<!--e Title -->

Her finner du tekst til menighetens nettside, tekst for bøssebærerverving til Facebook, leserinnlegg og pressemelding til lokalavisen, samt tips til lokale presseinnsalg.