Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Nå kan du rekruttere bøssebærere via Medarbeideren

Kirkens Nødhjelp og Agrando har laget SMS-maler til årets Fasteaksjon som kan bidra til å rekruttere flere bøssebærere.

Agrando har inngått et samarbeid med  Kirkens Nødhjelp for å understøtte årets fasteaksjon «Ja, vi elsker dette vannet».

Helt konkret handler dette om at Kirkens Nødhjelp får mulighet til å publisere SMS-maler rett inn i SMS-vinduet i Medarbeideren – et dataverktøy mange menigheter bruker. Det er nå gjort tilgjengelig SMS-maler til bruk både mot konfirmantene, deres foresatte og eventuelt andre grupper i menigheten.

Hva er sms-malene i «Agrando/Medarbeideren»?

·        SMS-er til foresatte når en trenger hjelp fra dem. Husk at en SMS kan inneholde en lenke til en nettside - f.eks. til en side med påmeldingsskjema der foresatte kan melde seg på som hjelpere.

·        Kirkens Nødhjelp vil gjøre tilgjengelig SMS-maler med lenker til filmer ++ som kan brukes mot konfirmantene og andre under forberedelse og gjennomføring av årets fasteaksjon.

·        Alle maler som Kirkens Nødhjelp gjør tilgjengelige kan selvsagt redigeres og tilpasses før SMS sendes.

Slik tar du maler i bruk

1. Administrator i Medarbeideren må i Admin-modulen på flippen "Organisasjon" krysse av for valget "Vis SMS-maler fra Kirkens Nødhjelp" (husk å starte Medarbeideren på nytt.).

2. For alle brukerne i organisasjonen vil da tilgjengelige SMS-maler dukke opp i SMS-vinduet i Medarbeideren:

 

Lykke til med gjennomføringen i din menighet!Skriv ut siden