Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bokn kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 27,91
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

4
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

10 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

24

Rangering nasjonalt

313 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-5561
Privat gave N-5561
Bokn Menighet N-5561

Informasjon

Bokn
Bokn
Rogaland
Innbyggertall: 871

 

23612