Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Bokn kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 27,15
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

3
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

5 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

24

Rangering nasjonalt

283 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Bokn Menighet N-5561

Informasjon

Bokn
Bokn
Rogaland
Innbyggertall: 871